บริษัท พีเอเอสเอส พลัส จำกัด

135/21 ชั้น 9 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ซอยนาทอง แขวงดินแดงเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
email passmkt.info@gmail.com

เบอร์ 065-221-1466 & 081-137-1156