PACKAGE

ขั้นตอนดำเนินงาน

 1. วิเคราะห์ Keyword ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

 2. ติดตั้งเครื่องมือในการทำ SEO

 3. สร้างหน้า Langding Page รองรับ Keyword

 4. ใส่เนื้อหา Content ลงบทความ SEO

 5. สร้าง Backlink โปรโมทเว็บไซต์

 6. รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์ทุกเดือน

ก่อนทำสัญญา

 1. ลูกค้าแจ้ง Keywords ที่ต้องการทำ SEO

   

 2. วิเคราะห์การแข่งขันและระยะเวลาการทำอันดับ

   

 3. จัดส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าก่อนทำสัญญาเงื่อนไข

   

เงื่อนไข

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระดับความยากง่าย
ของกลุ่มคีย์เวิร์ด (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ขั้นตอนดำเนินงาน

 1. วิเคราะห์ Keyword ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

 2. ติดตั้งเครื่องมือในการทำ SEO

 3. สร้างหน้า Langding Page รองรับ Keyword

 4. ใส่เนื้อหา Content ลงบทความ SEO

 5. สร้าง Backlink โปรโมทเว็บไซต์

 6. รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์ทุกเดือน

ก่อนทำสัญญา

 1. ลูกค้าแจ้ง Keywords ที่ต้องการทำ SEO

   

 2. วิเคราะห์การแข่งขันและระยะเวลาการทำอันดับ

   

 3. จัดส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าก่อนทำสัญญาเงื่อนไข

   

เงื่อนไข

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระดับความยากง่าย
ของกลุ่มคีย์เวิร์ด (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)